Posts in Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

Προμήθεια εξοπλισμού και λοιπές εργασίες για τη λειτουργία της ΜΤΝ

Ιανουάριος 25th, 2021 Posted by Γραφείο Προμηθειών, Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί 0 thoughts on “Προμήθεια εξοπλισμού και λοιπές εργασίες για τη λειτουργία της ΜΤΝ”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Τακτικού  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανάδειξης Αναδόχου/χων  για την «Προμήθεια εξοπλισμού και λοιπές εργασίες για τη λειτουργία της ΜΤΝ στο 1ο όροφο του Νέου Κτιρίου της ΜΤΝ  της Ν.Μ Άργους του Γ.Ν. Αργολίδας» με συνολικό προϋπολογισμό 164.193,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης  προσφορά αποκλειστικά βάσει  της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: Διάφορες οικοδομικές κατασκευές   CPV 44112000-8 », εκτιμώμενης αξίας 116.205,80 € συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ . ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ →105541

ΤΜΗΜΑ 2: Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού  CPV 42912300-5 », εκτιμώμενης αξίας 47.988,00 €  συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ . ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ→105544

ΑΡΧΕΙΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 25-01-2021 Περαίωση 1ου Ορόφου ΜΤΝ (αρ.πρωτ.938) ΑΔΑΜ ΑΔΑ

926-25-01-2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚ 4 Περαίωση 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΜΤΝ ΑΔΑΜ ΑΔΑ

ΤΕΥΔ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 105541

ΤΕΥΔ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 105544

Ανάθεση Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων

Ιανουάριος 11th, 2021 Posted by Γραφείο Προμηθειών, Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί 0 thoughts on “Ανάθεση Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2021 Τακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ: 105013 Για την Ανάθεση της Αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων CPV 90524400-0 συνολικού προϋπολογισμού : 110.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ( ΑΡ.ΠΡΩΤ.303/11-01-2021).

ΑΡΧΕΙΑ:

2-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αποβλήτων 11-01- 2021 (αρ.πρωτ.303-11-01-2021) ΑΔΑΜ ΑΔΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2-2021 ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ( αριθ. πρωτ.293-11-01-2021) ΑΔΑΜ ΑΔΑ

ΤΕΥΔ της υπ΄αριθ.2-11-01-2021 διακηρυξης ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Επαναπροκήρυξη – Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ

Νοέμβριος 23rd, 2020 Posted by Γραφείο Προμηθειών, Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί 0 thoughts on “Επαναπροκήρυξη – Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ”

Επαναπροκήρυξη Τακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ CPV 33696200-7 (Αντιδραστήρια ΠΗΞΗΣ – ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ με συνοδό εξοπλισμό), συνολικού προϋπολογισμού 34.443,74 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΑΡΧΕΙΑ:

30-2020 Διακηρυξη ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αιματολογικού ΑΡ.ΠΡΩΤ.14091 AΔΑΜ ΑΔΑ

ΤΕΥΔ

Προμήθεια Υλικών και εκτέλεση εργασιών – Παιδιατρική Γ. Ν. Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους – Επαναπροκήρυξη

Μάιος 13th, 2020 Posted by Γραφείο Προμηθειών, Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί 0 thoughts on “Προμήθεια Υλικών και εκτέλεση εργασιών – Παιδιατρική Γ. Ν. Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους – Επαναπροκήρυξη”

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  του Τμήματος 2 του αρχικού διαγωνισμού.

Ανάδειξη Αναδόχου για Προμήθεια Υλικών και εκτέλεση εργασιών για την Επισκευή και Συντήρηση οκτώ (8) WC της Παιδιατρικής Γ.Ν. Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους, συνολικού προϋπολογισμού: 30.575,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% – Συστημικός Αριθμός: 83730, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΑΡΧΕΙΑ:

2-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τμήματος 2 παιδιατρικής AΔΑΜ

ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2-2020 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τμήματος 2 Παιδιατρικής

Τακτικός Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων

Δεκέμβριος 31st, 2019 Posted by Γραφείο Προμηθειών, Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί 0 thoughts on “Τακτικός Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων”

Διακήρυξη Τακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων συνολικού προϋπολογισμού: 79.996,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) υπολογιζόμενο στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης του είδους από την περιφερειακή ενότητα Αργολίδας) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα τρίμηνης (3) προαίρεσης – παράτασης μονομερώς ύστερα από την έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΧΕΙΑ:

44η_2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΑ. ΑΔΑΜ. ΑΔΑ

ΤΕΥΔ

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου – Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών & Διαλύματα αιμοδιύλισης

Δεκέμβριος 30th, 2019 Posted by Γραφείο Προμηθειών, Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί 0 thoughts on “Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου – Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών & Διαλύματα αιμοδιύλισης”

Διακήρυξη Τακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια:

Τμήμα 1: Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών (CPV 33181500-7), συνολικού προϋπολογισμού 92.525,91 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΚΑΕ 1311,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) – Συστημικός Αριθμός 83672.

Τμήμα 2: Διαλύματα αιμοδιύλισης (CPV 33692800-5), συνολικού προϋπολογισμού 83.934,83 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΚΑΕ 1311με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) – Συστημικός Αριθμός 83681.

ΑΡΧΕΙΑ:

45 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 30-12-2019 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΤΝ & ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΝΤΝ ΑΔΑΜ

ΤΕΥΔ Συστημικός Αριθμός 83672

ΤΕΥΔ Συστημικός Αριθμός 83681

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου – Στεγανοποίηση ταράτσας & Επισκευή / συντήρηση WC Παιδιατρικής Κλινικής

Δεκέμβριος 4th, 2019 Posted by Γραφείο Προμηθειών, Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί 0 thoughts on “Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου – Στεγανοποίηση ταράτσας & Επισκευή / συντήρηση WC Παιδιατρικής Κλινικής”

Διακήρυξη Τακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου/χων συνολικού προϋπολογισμού: 225.218,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) και αναλυτικά:

Τμήμα 1: Προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών Στεγανοποίησης Δωμάτων & Στηθαίων στην ταράτσα του παλαιού κτιρίου για την μόνωση του δώματος του παλαιού κτιρίου του Γ.Ν. Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους, συνολικού προϋπολογισμού 194.643,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – Συστημικός Αριθμός 82653.

Τμήμα 2: Προμήθεια Υλικών και εκτέλεση εργασιών για την επισκευή και Συντήρηση οκτώ (8) WC της Παιδιατρικής Γ.Ν. Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους, συνολικού προϋπολογισμού 30.575,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – Συστημικός Αριθμός 82656.

ΑΡΧΕΙΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 82653 & 82656 ΑΔΑΜ ΑΔΑ

ΤΕΥΔ – ΤΜΗΜΑ 1 Συστημικός Αριθμός 82653

ΤΕΥΔ – ΤΜΗΜΑ 2 Συστημικός Αριθμός 82656

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων

Σεπτέμβριος 19th, 2019 Posted by Γραφείο Προμηθειών, Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί 0 thoughts on “Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων”

Διακήρυξη Τακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό συνολικού προϋπολογισμού: 197.959,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) και αναλυτικά:

Τμήμα 1: Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ CPV 33696200-7 (Αντιδραστήρια αιματολογικού με συνοδό εξοπλισμό) προϋπολογισμού 100.359,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – Συστημικός Αριθμός 79535.

Τμήμα 2: Ισοτοπικά αντιδραστήρια CPV 33696400-9 (Αντιδραστήρια βιοχημικού με συνοδό εξοπλισμό) προϋπολογισμού 97.600 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – Συστημικός Αριθμός 79538.

ΑΡΧΕΙΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 79535 & 79538 ΑΔΑΜ ΑΔΑ

ΤΕΥΔ Συστημικός Αριθμός 79535 Αντιδραστήρια αιματολογικού

ΤΕΥΔ Συστημικός Αριθμός 79538 Αντιδραστήρια Βιοχημικού

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ακτινολογικού φιλμ

Σεπτέμβριος 10th, 2019 Posted by Γραφείο Προμηθειών, Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί 0 thoughts on “Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ακτινολογικού φιλμ”

Διακήρυξη Τακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ακτινολογικού φιλμ (CPV 32354100-0), προϋπολογισμού 82.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΚΑΕ 1741, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΑΡΧΕΙΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 27 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΛΜ ΑΔΑΜ ΑΔΑ

ΤΕΥΔ 27 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ακτινολογικού Φιλμ

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Τροφίμων

Σεπτέμβριος 5th, 2019 Posted by Γραφείο Προμηθειών, Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί 0 thoughts on “Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Τροφίμων”

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία

Menu