back to top

Posts in Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: Προμήθεια Ιατρικών Αερίων

10 Μαΐου, 2022 Posted by Γραφείο Προμηθειών, Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί 0 thoughts on “Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: Προμήθεια Ιατρικών Αερίων”

Διακήρυξη 5/2022 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια:

1. Υγρό φαρμακευτικό οξυγόνο CPV 24111900-4 προϋπολογισθείσας δαπάνης 147.011,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για ένα έτος.

2. Αέριο οξυγόνο για φιάλες έως 1 Μ3 CPV 24111000-5 προϋπολογισθείσας δαπάνης 210,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για ένα έτος.

3. Μεταφορά φιαλών αερίου CPV 50800000-3 προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για ένα έτος.

ΑΡΧΕΙΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5-2022 ΟΞΥΓΟΝΟ ΚΤΛ ΑΔΑΜ-ΑΔΑ

ESPD-REQUEST-V2.HTML

ESPD-REQUEST-V2.XML

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων

31 Μαΐου, 2021 Posted by Γραφείο Προμηθειών, Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί 0 thoughts on “Προμήθεια Υγρών Καυσίμων”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22/2021
Τακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 79.950 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ:

1. Πετρέλαιο Θέρμανσης CPV 09135100-5, συνολικού προϋπολογισμού 67.800€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

2. Καύσιμα (Πετρέλαιο κίνησης) CPV 09100000-0, συνολικού προϋπολογισμού 5.500€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

3. Αμόλυβδη βενζίνη CPV 09132100-4, συνολικού προϋπολογισμού 6.650€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΑΡΧΕΙΑ:

22-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ – ΑΔΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΑΜ ΑΔΑ

ΤΕΥΔ της υπ. αρθ. 22-2021 διακήρυξης ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

28 Μαΐου, 2021 Posted by Γραφείο Προμηθειών, Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί 0 thoughts on “Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
“ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ”

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας  – Ν.Μ. Άργους, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης  προσφορά αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 740.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020”.

Συστημικοί αριθμοί ΕΣΗΔΗΣ: 107342, 107345, 107346, 107347, 107348, 107349, 107350, 107351, 107352, 107353, 107354 – Κωδικός MIS(ΟΠΣ): 5056272

 

ΑΡΧΕΙΑ:

13-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΣΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΔΑΜ.ΑΔΑ

ΕΕΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13-2021 ((Ψ) PDF)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ΄αριθ.13-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΠΑ ΑΔΑΜ ΑΔΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ Συστημικός Αριθ. 107352

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ Σχετ. με την υπ΄αριθ. 13-2021 Διακήρυξη ΑΑ

8528 -24-06-2021 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ Σχετ. με την υπ΄αριθ. 13-2021 ΑΑ

8742 ΑΠΑΝΤΗΣΗ σχετικά με την υπ΄αριθ. 13-2021 Διακήρυξη Συστημικός Αριθ. 10734 ΑΑ

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού

28 Μαΐου, 2021 Posted by Γραφείο Προμηθειών, Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί 0 thoughts on “Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού”

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
“ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ”

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΞΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ” ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΗΣ 2014-2020″ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης  προσφορά αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Για το είδος: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΩΡΛ – UNIT της Νοσηλευτικής Μονάδας Ναυπλίου, συνολικού προϋπολογισμού 30.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 131963 – Κωδικός MIS(ΟΠΣ): 5022550

 

ΑΡΧΕΙΑ:

14-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΣΠΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΔΑΜ – ΑΔΑ

ΕΕΕΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (pdf) (Ψ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ΄αριθ. 14-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑΜ. ΑΔΑ (Ψ)

Προμήθεια συσκευών ανάλυσης για ανοσολογικές εξετάσεις

7 Μαΐου, 2021 Posted by Γραφείο Προμηθειών, Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί 0 thoughts on “Προμήθεια συσκευών ανάλυσης για ανοσολογικές εξετάσεις”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/7-05-2021
Τακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια:

Συσκευές ανάλυσης για ανοσολογικές εξετάσεις CPV (Αντιδραστήρια ανοσολογικού με συνοδό εξοπλισμό) συνολικού προϋπολογισμού 124.648 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης  προσφορά αποκλειστικά βάσει  της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΑΡΧΕΙΑ:

12-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συσκευές Ανάλυσης για ανοσολογικές εξετάσεις (αρ.πρωτ.5392) AΔAM ΑΔΑ

ΤΕΥΔ 12-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Προμήθεια εξοπλισμού και λοιπές εργασίες για τη λειτουργία της ΜΤΝ

25 Ιανουαρίου, 2021 Posted by Γραφείο Προμηθειών, Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί 0 thoughts on “Προμήθεια εξοπλισμού και λοιπές εργασίες για τη λειτουργία της ΜΤΝ”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Τακτικού  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανάδειξης Αναδόχου/χων  για την «Προμήθεια εξοπλισμού και λοιπές εργασίες για τη λειτουργία της ΜΤΝ στο 1ο όροφο του Νέου Κτιρίου της ΜΤΝ  της Ν.Μ Άργους του Γ.Ν. Αργολίδας» με συνολικό προϋπολογισμό 164.193,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης  προσφορά αποκλειστικά βάσει  της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: Διάφορες οικοδομικές κατασκευές   CPV 44112000-8 », εκτιμώμενης αξίας 116.205,80 € συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ . ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ →105541

ΤΜΗΜΑ 2: Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού  CPV 42912300-5 », εκτιμώμενης αξίας 47.988,00 €  συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ . ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ→105544

ΑΡΧΕΙΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 25-01-2021 Περαίωση 1ου Ορόφου ΜΤΝ (αρ.πρωτ.938) ΑΔΑΜ ΑΔΑ

926-25-01-2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚ 4 Περαίωση 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΜΤΝ ΑΔΑΜ ΑΔΑ

ΤΕΥΔ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 105541

ΤΕΥΔ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 105544

Ανάθεση Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων

11 Ιανουαρίου, 2021 Posted by Γραφείο Προμηθειών, Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί 0 thoughts on “Ανάθεση Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2021 Τακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ: 105013 Για την Ανάθεση της Αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων CPV 90524400-0 συνολικού προϋπολογισμού : 110.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ( ΑΡ.ΠΡΩΤ.303/11-01-2021).

ΑΡΧΕΙΑ:

2-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αποβλήτων 11-01- 2021 (αρ.πρωτ.303-11-01-2021) ΑΔΑΜ ΑΔΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2-2021 ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ( αριθ. πρωτ.293-11-01-2021) ΑΔΑΜ ΑΔΑ

ΤΕΥΔ της υπ΄αριθ.2-11-01-2021 διακηρυξης ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Επαναπροκήρυξη – Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ

23 Νοεμβρίου, 2020 Posted by Γραφείο Προμηθειών, Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί 0 thoughts on “Επαναπροκήρυξη – Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ”

Επαναπροκήρυξη Τακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ CPV 33696200-7 (Αντιδραστήρια ΠΗΞΗΣ – ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ με συνοδό εξοπλισμό), συνολικού προϋπολογισμού 34.443,74 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΑΡΧΕΙΑ:

30-2020 Διακηρυξη ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αιματολογικού ΑΡ.ΠΡΩΤ.14091 AΔΑΜ ΑΔΑ

ΤΕΥΔ

Προμήθεια Υλικών και εκτέλεση εργασιών – Παιδιατρική Γ. Ν. Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους – Επαναπροκήρυξη

13 Μαΐου, 2020 Posted by Γραφείο Προμηθειών, Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί 0 thoughts on “Προμήθεια Υλικών και εκτέλεση εργασιών – Παιδιατρική Γ. Ν. Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους – Επαναπροκήρυξη”

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  του Τμήματος 2 του αρχικού διαγωνισμού.

Ανάδειξη Αναδόχου για Προμήθεια Υλικών και εκτέλεση εργασιών για την Επισκευή και Συντήρηση οκτώ (8) WC της Παιδιατρικής Γ.Ν. Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους, συνολικού προϋπολογισμού: 30.575,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% – Συστημικός Αριθμός: 83730, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΑΡΧΕΙΑ:

2-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τμήματος 2 παιδιατρικής AΔΑΜ

ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2-2020 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τμήματος 2 Παιδιατρικής

Τακτικός Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων

31 Δεκεμβρίου, 2019 Posted by Γραφείο Προμηθειών, Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί 0 thoughts on “Τακτικός Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων”

Διακήρυξη Τακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων συνολικού προϋπολογισμού: 79.996,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) υπολογιζόμενο στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης του είδους από την περιφερειακή ενότητα Αργολίδας) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα τρίμηνης (3) προαίρεσης – παράτασης μονομερώς ύστερα από την έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΧΕΙΑ:

44η_2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΑ. ΑΔΑΜ. ΑΔΑ

ΤΕΥΔ

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία