Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα Διαγωνισμού ΣΟΧ

Αποτελέσματα Διαγωνισμού ΣΟΧ Κατά των κατωτέρω πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών ...
Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για την πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού σε Νομικά Πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του ...
Διαβάστε περισσότερα

Προληπτικός έλεγχος Test PAP στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους

Προληπτικός έλεγχος Test PAP στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας - Ν.Μ. Άργους ΑΡΧΕΙΑ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  - ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 18 11 19 ...
Διαβάστε περισσότερα

Εκδρομή του Σωματείου Εργαζομένων

Ανακοίνωση για την Εκδρομή του Σωματείου Εργαζομένων ΑΡΧΕΙΑ: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ...
Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστήρια Επιστολή

Ευχαριστήρια Επιστολή Ρηγόγιαννη Παναγιώτη & Μπαραί - Ρηγόγιαννη Μαρίας Μπρουνίλντα ΑΡΧΕΙΑ: ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ...
Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Ν.Μ. Άργους 2018

Απολογισμός Ν.Μ. Άργους 2018 ΑΡΧΕΙΑ: 2018 Ν.Μ. ΑΡΓΟΥΣ ...
Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Μαιευτικής στις 24-11-18

Δελτίο Τύπου Ημερίδας Μαιευτικής στις 24-11-18 ...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer-DPO) και Αναπληρωτή Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων στο ...
Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία

Menu