back to top

Επιτροπή Χειρουργείου

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση «Επιτροπής  Χειρουργείου»

Η Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας, έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του αρ.7 του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/τ.Α΄/2005) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Την με αριθ. πρωτ. Υ4α/οικ. 112160/10-12-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Οργανισμός Γενικού Νοσοκομείου Άργους (ΦΕΚ 3284/Β΄/10-12-2012).
 3. Την υπ’ αρ. πρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.1801/13-01-2020 (ΦΕΚ 17/ΥΟΔΔ/15-01-2020) υπουργική Απόφαση με την ορθή επανακοινοποίηση στο (ΦΕΚ 23/ΥΟΔΔ/16-01-2020) υπουργική Απόφαση περί διορισμού Διοικήτριας στο Γ.Ν. Αργολίδας.
 4.  Το άρθρο 58 του Ν.4368/2016(ΦΕΚ  21/Α/2016)
 5. Την  αριθ. πρωτ. Α3α/οικ.97136/23-12-2016 απόφαση του Υπ. Υγείας (ΦΕΚ4316/τ.Β΄/2016), «τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου»
 6. Την αριθ. πρωτ. Α3α/οικ.4121/19-1-2017 εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.
 7. Το αριθ. πρωτ.Α3α/οικ.10532/10-2-2017 έγγραφο του Υπ.  Υγείας.
 8. Το αριθμ. πρωτ. 4455/15-4-2021 και 5935/14-5-2021 έγγραφα Διοικήτριας «σχετικά με υποβολή υποψηφιοτήτων για την εκλογή μελών λίστας χειρουργείου»

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συγκροτούμε την «Επιτροπή Χειρουργείου» της Νοσηλευτικής Μονάδας Άργους, αποτελούμενη από τους κάτωθι:

 1. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΙΔΕΡΗ, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Αναισθησιολογίας – Προϊσταμένη και Επιστημονικά Υπεύθυνη Αναισθησιολογικού Τμήματος, με αναπληρώτριά της την ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Αναισθησιολογίας.
 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΕΝΗΣ, Διευθυντής Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Ορθοπεδικής – Προϊστάμενος και Επιστημονικά Υπεύθυνος Ορθοπεδικού Τμήματος, με αναπληρωτή του τον ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗ, Διευθυντή Ε.Σ.Υ., ειδικότητας Ορθοπεδικής.
 3. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΤΤΑΡΑ, Νοσηλεύτρια ΤΕ με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη Χειρουργείου, με αναπληρωτή της τον ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΤΖΗ, Νοσηλευτής ΤΕ με βαθμό Α΄, Υπεύθυνος Αναισθησιολογικού Τμήματος.

 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Διευθυντής ΕΣΥ, ειδικότητας Ορθοπεδικής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΕΝΗΣ.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος Αθανάσιος Στρατηγάκης, κλ. ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,  με αναπληρώτριά του την υπάλληλο Ελένη Κατσουλιέρη, κλ. ΔΕ Διοικητικών  Γραμματέων.

 

Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής και συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά την εβδομάδα  ή εκτάκτως οποτεδήποτε τούτο καταστεί αναγκαίο.

Κάθε (6) μήνες η Επιτροπή Χειρουργείου υποβάλλει στη Διοίκηση του Νοσοκομείου και στο Επιστημονικό Συμβούλιο, έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του Χειρουργείου καταγράφοντας τη διαχείριση της απόδοσής του.

Το έργο και η λειτουργία της Επιτροπής Χειρουργείου, καταγράφονται ενδεικτικά στο Παράρτημα (1) της ανωτέρω (6) σχετικής, επισυναπτόμενο στην παρούσα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Στην επιτροπή και γραμματέα της επιτροπής κοινοποιούνται τα ανωτέρω (4-7) σχετικά για ενημέρωση και πιστή εφαρμογή της.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (1)

 

Το έργο της «Επιτροπής Χειρουργείου»  έγκειται ενδεικτικά στα κάτωθι:

 1. Στην τήρηση των αρχών που ορίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας του χειρουργείου, καθώς και στην υποβολή προτάσεων και γνωμοδοτήσεων για τη βελτίωση του.
 2. Στην ευθύνη της τήρησης της Λίστας Χειρουργείου.
 3. Στην κατάρτιση του προγράμματος χειρουργείου.
 4. Στην επίβλεψη των κανόνων ασηψίας στο χειρουργείο.
 5. Στην εποπτεία της τήρησης της Ιατρικής Δεοντολογίας στο χειρουργείο.
 6. Στην εποπτεία της αρχειοθέτησης και φύλαξης των αρχείων και βιβλίων του χειρουργείου.
 7. Στην αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων παρουσιάζονται με ανεύρεση των καλύτερων λύσεων για αυτά και αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών.
 8. Στην εποπτεία του συντονισμού και της τήρησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των εργαζομένων στα χειρουργεία.
 9. Στο συντονισμό του όγκου εργασίας στο χειρουργείο ανάλογα με τις ιδιαίτερες τυχόν επικρατούσες συνθήκες.
 10. Στην εισήγηση προς τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας για την κατανομή των χειρουργικών τραπεζών.
 11. Στον έλεγχο των προβλεπόμενων τεχνικών απολύμανσης και αποστείρωσης στο χώρο των χειρουργείων.
 12. Στην πρόταση τρόπων διαρρύθμισης και βελτίωσης των χώρων του χειρουργείου.
 13. Στη συνδρομή της σύνταξης του καθημερινού προγράμματος των εργαζομένων στο χειρουργείο.
 14. Στην ενασχόλησή της με γενικότερα θέματα λειτουργίας και στρατηγικού σχεδιασμού και καθορισμού διαδικασιών των χώρων του χειρουργείου.
 15. Στην τυχόν έκδοση οδηγιών προς τους εργαζόμενους στον χώρο του χειρουργείου.
 16. Στη μέριμνα για τη σύνταξη κανόνων γενικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων για το προσωπικό του χειρουργείου.

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία