Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22/2021 Τακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 79.950 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ: 1. Πετρέλαιο Θέρμανσης ...
Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ "ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ" ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας  - Ν.Μ ...
Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ "ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ" ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΞΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας μέσω του ...
Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια συσκευών ανάλυσης για ανοσολογικές εξετάσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/7-05-2021 Τακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια: Συσκευές ανάλυσης για ανοσολογικές εξετάσεις CPV (Αντιδραστήρια ανοσολογικού με συνοδό εξοπλισμό) ...
Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια εξοπλισμού και λοιπές εργασίες για τη λειτουργία της ΜΤΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Τακτικού  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανάδειξης Αναδόχου/χων  για την «Προμήθεια εξοπλισμού και λοιπές εργασίες για τη λειτουργία της ΜΤΝ στο 1ο ...
Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2021 Τακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ: 105013 Για την Ανάθεση της Αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων ...
Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη – Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ

Επαναπροκήρυξη Τακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ CPV 33696200-7 (Αντιδραστήρια ΠΗΞΗΣ - ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ με συνοδό εξοπλισμό), ...
Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Υλικών και εκτέλεση εργασιών – Παιδιατρική Γ. Ν. Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους – Επαναπροκήρυξη

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  του Τμήματος 2 του αρχικού διαγωνισμού. Ανάδειξη Αναδόχου για Προμήθεια Υλικών ...
Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία

Menu