Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων

Διακήρυξη Τακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό συνολικού προϋπολογισμού: 197.959,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για ...
Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ακτινολογικού φιλμ

Διακήρυξη Τακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ακτινολογικού φιλμ (CPV 32354100-0), προϋπολογισμού 82.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΚΑΕ 1741, ...
Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Τροφίμων

Διακήρυξη Τακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Τροφίμων, προϋπολογισμού 74.220,75 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για χρονικό διάστημα ενός (1) ...
Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάθεση της Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης Νοσοκομειακών Αποβλήτων

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης Νοσοκομειακών Αποβλήτων (CPV 90524400-0) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 110.000 € με ...
Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία

Menu