Προσκλήσεις

Πρόσκληση: Υπηρεσίες Προσωπικού Φύλαξης & Προσωπικού Εστίασης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος "για την κάλυψη τριών (3) θέσεων με την υποβολή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου στις Υπηρεσίες Προσωπικού ...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση: Τεχνικός Ασφαλείας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για υπηρεσίες υγείας και ασφαλείας από Τεχνικό Ασφαλείας, με CPV 71317200-5, ΚΑΕ 0429 ...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση: Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Διευθυντή Ιατρικής Υηρεσίας στη Νοσηλευτική Μονάδα Άργους του Γενικού νοσοκομείου Αργολίδας ΑΡΧΕΙΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση: Ιδιώτης Ιατρός ειδικότητας Παθολογίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συνεργασία του Γ.Ν. Αργολίδας - Ν.Μ. Άργους με Ιδιώτη Ιατρό ειδικότητας Παθολογίας με καθεστώς έκδοσης ...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση: Ιδιώτες Ιατροί ειδικοτήτων Παιδιατρικής ή Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συνεργασία του Γ.Ν. Αργολίδας - Ν.Μ. Άργους με Ιδιώτες Ιατρούς ειδικοτήτων Παιδιατρικής ή Παθολογίας ή ...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για Μέτρα Ατομικής Προστασίας του Γ.Ν.Α.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 12/2020 Για την κατεπείγουσα κάλυψη αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας για τις Ν.Μ. Άργους και Ν.Μ. Αναυπλίου ...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση – Προκήρυξη εκλογών για Ανάδειξη Μελών Επιστημονικού Συμβουλίου

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση και Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη μελών στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Αργολίδας, Ν.Μ. Άργους ΑΡΧΕΙΑ: ...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer-DPO) και Αναπληρωτή Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων στο ...
Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία

Menu