Διάρθρωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε τρείς (3) νοσηλευτικούς Τομείς, οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων.

Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Προϊσταμένη: Πετρουλά Σοφία M.Sc. – Νοσηλεύτρια ΤΕ

 

Υποδιεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

1ος Νοσηλευτικός Τομέας – Παθολογικός Προϊσταμένη: Μπλάτσου Αικατερίνη – Νοσηλεύτρια ΤΕ

2ος Νοσηλευτικός Τομέας – Χειρουργικός Προϊσταμένη: Λάμπου Γεωργία M.Sc. – Νοσηλεύτρια ΤΕ

3ος Νοσηλευτικός Τομέας – Ψυχιατρικός Προϊσταμένη: Γκριτζάνη Ιωάννα M.Sc. – Νοσηλεύτρια ΤΕ

Κάθε Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε νοσηλευτικά τμήματα ως ακολούθως:

 

1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ο οποίος διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα που καλύπτουν τον Παθολογικό Τομέα και τον Εργαστηριακό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας.

Περιλαμβάνει τα τμήματα:

  • Παθολογική κλινική

Προϊσταμένη: Κουλεντιανού Μαρία – Νοσηλεύτρια ΤΕ

 

  • Καρδιολογική κλινική – Μονάδα εμφραγμάτων – Παιδιατρική κλινική

Προϊσταμένη: Τριανταφύλλου Αναστασία – Νοσηλεύτρια ΤΕ

 

  • Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Προϊσταμένη: Λεβεντογιάννη Βασιλική – Νοσηλεύτρια ΤΕ

 

  • Αιμοδοσία

Προϊσταμένη: Βασιλάκου Ελένη M.Sc. – Νοσηλεύτρια ΤΕ

 

 

2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ο οποίος διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα που καλύπτουν τον Χειρουργικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας και τα Χειρουργεία.

  • Γενική Χειρουργική κλινική – Ουρολογική κλινική

Προϊσταμένη: Σταμάτη Αικατερίνη – Νοσηλεύτρια ΤΕ

 

  • Ορθοπαιδική κλινική

Προϊσταμένη: Γιαννίτσιου Βασιλική M.Sc. – Νοσηλεύτρια ΠΕ

 

  • Μαιευτική – Γυναικολογική κλινική

Προϊσταμένη: Ψύλλα Μαρία – Μαία ΤΕ

 

  • Χειρουργείο – Αποστείρωση

Προϊσταμένη: Κοτταρά Γεωργία – Νοσηλεύτρια ΤΕ

 

3ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ο οποίος διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα που καλύπτουν τον Τομέα Ψυχικής Υγείας, τα Διατομεακά Τμήματα και τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία. Ο Τομέας είναι προς ανάπτυξη.

 Προϊσταμένη: Παπαδημητρίου Κωνσταντίνα – Νοσηλεύτρια ΤΕ

Στο Νοσοκομείο συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 2071/1992 όπως ισχύει, η οποία αποτελείται από:

Α. Τον/την Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ως Πρόεδρο

Β. Ένα (1) Προϊστάμενο Τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα

Γ. Ένα (1) νοσηλευτή Τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία

Menu