Διοικητική Υπηρεσία

Γενικά για την Υπηρεσία

H Διεύθυνση Διοικητικής – Οικονομικής υπηρεσίας αποτελείται από τις υποδιευθύνσεις:

α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού

β) Υποδιεύθυνση Τεχνικού

 

Κάθε Υποδιεύθυνση διαρθρώνεται σε Τμήματα ως εξής:

 

α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού

Τμήματα:

1. Οικονομικό

2. Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού

3. Γραμματείας

4. Κίνησης Ασθενών

5. Γραμματείς Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών και ΚΕΦΙΑΠ

6. Επιστασίας – Ιματισμού

 

β) Υποδιεύθυνση Τεχνικού

Τμήματα:

1. Τεχνικό

2. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Από την εκτενή ανάλυση προκύπτουν και οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διοικητικής Υπηρεσίας.

Σε κάθε μία από τις παραπάνω Υποδιευθύνσεις και τμήματα έχουν ορισθεί προϊστάμενοι οι οποίοι έχουν και την υπευθυνότητα για την ομαλή λειτουργία και την υλοποίηση του προβλεπόμενου έργου.

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία

Menu