Διοικητική Υπηρεσία

Γενικά για την Υπηρεσία

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικής Υπηρεσίας:

Ηλίας Γιαννακούλης
Τηλ: 27513-60150, email: ypdd@gna.gr

α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού
Ελένη Βελίκη
Τηλ: 27513-60160, email: ypod@gna.gr

β) Υποδιεύθυνση Τεχνικού
Τηλ: 27513-60188, email: koyk@gna.gr

 

Κάθε Υποδιεύθυνση διαρθρώνεται σε Τμήματα ως εξής:

 

α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού

Τμήματα:

1. Οικονομικό
Χριστίνα Μακρή, τηλ: 27513-60173, email: poy@gna.gr

2. Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
Αναστασία Δήμα, τηλ: 27513-60152, email: personnel2@gna.gr

3. Γραμματείας
Αριστέα Βασιλοπούλου, τηλ: 27513-60156, email: kgram@gna.gr

4. Κίνησης Ασθενών
Δημήτρης Δημάκης, τηλ: 27513-60165, email: gkinisis@gna.gr

5. Γραμματείς Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών και ΚΕΦΙΑΠ
Αλεξάνδρα Μπρούσαλη, τηλ: 27513-60180 – 113, email: rantevou@gna.gr

6. Επιστασίας – Ιματισμού
Αγγελική Κάππη, τηλ: 27513-60166, email: politis@gna.gr

 

β) Υποδιεύθυνση Τεχνικού

Υποδιευθυντής Τεχνικού:
Ιωάννης Κουκοφιλίππου, τηλ: 27513-60188 – 187, email: kouk@gna.gr

Τμήματα:

1. Τεχνικό
Κωνσταντίνος Μάλλιος, τηλ: 27513-60118, email: tech@gna.gr

2. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Ιωάννης Κουκοφιλίππου, τηλ: 27513-60188 – 187, email: kouk@gna.gr

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία

Menu