Ιατρική Υπηρεσία

Γενικά για την Υπηρεσία

Η Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας διαρθρώνεται σε Τομείς στους οποίους λειτουργούν Τμήματα και Μονάδες κατά ειδικότητα και Διατομεακά Τμήματα ως εξής:

 

 1. Παθολογικός Τομέας
 2. Χειρουργικός Τομέας
 3. Τομέας Ψυχικής Υγείας
 4. Εργαστηριακός Τομέας
 5. Διατομεακά τμήματα:
  • Αυτοτελές Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)
  • Τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας
  • Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ)
 6. Λοιπά Τμήματα:
  • Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  • Τμήμα Παραϊατρικού Προσωπικού
 7. Διαιτολογίας – Ιατρικής

 

Αρμοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας είναι :

 • Η προώθηση και προαγωγή της υγείας, της έρευνας και της εκπαίδευσης
 • Η παροχή υπηρεσιών υγείας, και
 • Ο προγραμματισμός και έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία

Menu