Επιστημονικό Συμβούλιο

Το Επιστημονικό Συμβούλιο της Νοσοκομειακής Μονάδας Άργους είναι 9μελές εκλεγμένο συμβουλευτικό όργανο, η θητεία του είναι διετής και οι αρμοδιότητές του καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3329/2005.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος: Γαμβρουλά Αικατερίνη, Συντονίστρια Δ/ντρια Ψυχιατρικού Τμήματος

Μέλη:

 • Σχοινοχωρίτης Νικόλαος, Διευθυντής Ορθοπεδικής
 • Μπουσουλοπούλου Αικατερίνη, Διευθύντρια Μαιευτικής – Γυναικολογίας
 • Ταγαρά Μαρία, Επιμελητής Α’ Αναισθησιολογίας
 • Γκολέμη Φωτεινή, Ειδικευόμενη Ιατρός Παθολογίας
 • Μητράκος Ιωάννης, Επικουρικός Ιατρός Ακτινοδιαγνωστικής
 • Ζήση Κωνσταντίνα, ΠΕ Βιολόγος
 • Στράτου Ελπίδα, κλάδου ΤΕ Εργοθεραπείας
 • Λεβεντογιάννη Βασιλική, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος: Μπουσουλοπούλου Αικατερίνη, Διευθύντρια Μαιευτικής – Γυναικολογίας

Μέλη:

 • Γρίβας Γρηγόριος, Επικουρικός Ιατρός Ειδικότητας Παιδιατρικής
 • Αγγέλαινα Σοφία, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γραμματέας: Γιαγού Θεοφανή, κλάδου ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
Αναπληρώτρια Γραμματέας: Μπίζιου Αφροδίτη, ΤΕ Κοινωνική Λειτουργός

Αρμοδιότητες Επιστημονικού Συμβουλίου :

 • Η κατάρτιση και εισήγηση του ετήσιου & μηνιαίου προγράμματος εφημεριών των ιατρών των Τομέων & Τμημάτων του Νοσοκομείου.
 • Η συγκρότηση και παρακολούθηση της δραστηριότητας Επιστημονικών Επιτροπών του Νοσοκομείου και όποιων άλλων επιτροπών ή ομάδων εργασίας, όταν η σύστασή τους αποφασιστεί από τον Διοικητή.
 • Η οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, με συμμετοχή ειδικών επιστημόνων εκτός Νοσοκομείου.
 • Η οργάνωση και η ενημέρωση της κλασσικής & ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του Νοσοκομείου
 • Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας
 • Η εισήγηση, προς τον Διοικητή, μέτρων που αφορούν στη βελτίωση της λειτουργίας των επί μέρους μονάδων του Νοσοκομείου, στη θέσπιση προτεραιοτήτων κατά τον προγραμματισμό της προμήθειας εξοπλισμού ή υγειονομικού υλικού και σε οτιδήποτε κριθεί, από τον Διοικητή, ότι δύναται να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων προς τους ασθενείς υπηρεσιών.

Πληροφορίες – Γραμματεία: Βελίκη Ελένη

Τηλ Γραμματείας: 2751360165

FAX: 27510 24644

Email: epistimoniko@gna.gr

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία

Menu