Επιστημονικό Συμβούλιο

Το Επιστημονικό Συμβούλιο της Νοσοκομειακής Μονάδας Άργους είναι 9μελές εκλεγμένο συμβουλευτικό όργανο, η θητεία του είναι διετής και οι αρμοδιότητές του καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3329/2005.

Πρόεδρος και Μέλη Επιστημονικού Συμβουλίου

 

Πρόεδρος: Γαμβρουλά Αικατερίνη (Ιατρός, Συντονίστρια Διευθύντρια, ειδικότητας Ψυχιατρικής)

Μέλη:

 • Καλλιοντζή Ελένη (Ιατρός, Διευθύντρια, ειδικότητας Αναισθησιολογίας)
 • Πουλάς Ανδρέας (Ιατρός, Διευθυντής)
 • Πανουτσόπουλος Αθανάσιος
 • Πασπαλιάρης Χρήστος
 • Βασιλακοπούλου Βασιλική
 • Ζήση Κωνσταντίνα (Βιολόγος ΠΕ)
 • Στράτου (Εργοθεραπεύτρια, ΤΕ)
 • Κολιγλιάτης (Νοσηλευτής, ΤΕ)

Αρμοδιότητες Επιστημονικού Συμβουλίου :

 • Η κατάρτιση και εισήγηση του ετήσιου & μηνιαίου προγράμματος εφημεριών των ιατρών των Τομέων & Τμημάτων του Νοσοκομείου.
 • Η συγκρότηση και παρακολούθηση της δραστηριότητας Επιστημονικών Επιτροπών του Νοσοκομείου και όποιων άλλων επιτροπών ή ομάδων εργασίας, όταν η σύστασή τους αποφασιστεί από τον Διοικητή.
 • Η οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, με συμμετοχή ειδικών επιστημόνων εκτός Νοσοκομείου.
 • Η οργάνωση και η ενημέρωση της κλασσικής & ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του Νοσοκομείου
 • Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας
 • Η εισήγηση, προς τον Διοικητή, μέτρων που αφορούν στη βελτίωση της λειτουργίας των επί μέρους μονάδων του Νοσοκομείου, στη θέσπιση προτεραιοτήτων κατά τον προγραμματισμό της προμήθειας εξοπλισμού ή υγειονομικού υλικού και σε οτιδήποτε κριθεί, από τον Διοικητή, ότι δύναται να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων προς τους ασθενείς υπηρεσιών.

Πληροφορίες – Γραμματεία: Βελίκη Ελένη – Διοικητική Υπάλληλος

Τηλ Γραμματείας: 2751360165

FAX: 27510 24644

Email: epistimoniko@gna.gr

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία

Menu