back to top

Διάρθρωση Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας

Η Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία αποτελείται από τα εξής τμήματα:

  • Τμήμα Διαχείρησης Ανθρωπίνου Δυναμικού
  • Τμήμα Οικονομικού
  • Τμήμα Γραμματείας ΤΕΙ-ΤΕΠ & ΚΕΦΙΑΠ
  • Τμήμα Κίνησης Ασθενών
  • Τμήμα Επιστασίας – Ιματισμού
  • Τμήμα Γραμματείας

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Φροντίζει για τη βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, χειρίζεται κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου, ενώ είναι υπεύθυνο και για την τήρηση αρχείου των εργαζομένων στο νοσοκομείο, των συνταξιοδοτήσεων, των απολύσεων και των προσλήψεων. Επιπλέον, είναι υπεύθυνο για την τήρηση του αρχείου για τις βάρδιες, πάσης φύσεως άδειες, εφημερίες, υπερωρίες όλου του προσωπικού και την έγκρισή τους σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις, για τον διοικητικό έλεγχο των αδειών ασθένειας και των άλλων κατηγοριών αδειών όλου του προσωπικού και την αρχειοθέτηση τους. Τέλος, καταρτίζει και παρακολουθεί προγράμματα, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και έρευνας προσωπικού σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Ασχολείται με όλες τις λογιστικές δραστηριότητες, την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας, την παρακολούθηση παγίων και αποσβέσεων, την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών, την διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων της πιστωτικής πολιτικής, τη διαχείριση των χρημάτων του νοσοκομείου και την έκδοση περιοδικών αναφορών της ταμιακής ρευστότητας του νοσοκομείου, τα ισοζύγια εσόδων, εξόδων και υλικών.
Επιπλέον ασχολείται με τις πάσης φύσεως οικονομικές συναλλαγές με ασφαλιστικούς οργανισμούς, τράπεζες, προμηθευτές κ.λ.π. (πληρωμές, εισπράξεις, έκδοση επιταγών), την προετοιμασία της μισθοδοσίας του προσωπικού, την έκδοση και τον έλεγχο των καταστάσεων μισθοδοσίας, τη σύνταξη του οικονομικού σχεδιασμού – προϋπολογισμού, τον έλεγχο παρακολούθησής του, καθώς και τον απολογισμό κατά μήνα και έτος.

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΤΕΙΑΣ ΤΕΙ-ΤΕΠ και ΚΕΦΙΑΠ

Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, των απογευματινών εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών. Επίσης φροντίζει για την υποδοχή και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Τηρεί τα αρχεία και τα βιβλία κίνησης των εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών και καταγράφει την επίσκεψη των ασθενών, Ρυθμίζει την σειρά προσέλευσης των πολιτών και προγραμματίζει την επανεξέτασή τους με προ-συνεννόηση, χορηγεί πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υποβολή σχετικής αίτησης τους. φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων και έχει την ευθύνη της φύλαξης και αρχειοθέτησης των ιατρικών φακέλων όλων των ασθενών. Επιπλέον είναι υπεύθυνο για το ΚΕΦΙΑΠ.

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων, την εισαγωγή των ασθενών, την έκδοση εξιτηρίων και την τήρηση καταλόγου αναμονής εισαγωγής. Επίσης τηρεί αρχείο κενών κλινών και ενημερώνει τους ασθενείς για την εισαγωγή τους σύμφωνα με τη σειρά στον κατάλογο αναμονής καθώς και φροντίζει για τη λογιστική παρακολούθηση του λογαριασμού των νοσηλευόμενων, τη χρέωση δαπανών νοσηλείας και την έκδοση των δελτίων παροχής υπηρεσιών και λοιπών παραστατικών στοιχείων, ενώ μεριμνά και για την τήρηση και ενημέρωση των ιατρικών φακέλων

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ – ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Οι αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν την μέριμνα για τον καθαρισμό, ευπρεπισμό και την καλή εμφάνιση του νοσοκομείου, την ευθύνη για την εκτέλεση των γενικών εργασιών, την  εύρυθμη λειτουργία της κουζίνας  και την ευθύνη ασφάλειας του προσωπικού, των επισκεπτών και νοσηλευόμενων στο νοσοκομείο, καθώς και της φύλαξης των κτιρίων, και του εξοπλισμού του νοσοκομείου
Μεριμνά για την εξασφάλιση και τη συντήρηση του αναγκαίου ιματισμού  για τις ανάγκες του νοσοκομείου, ενώ ευθύνεται για τη διαχείριση, τον καθαρισμό, την εν γένει συντήρηση και ανανέωση του ιματισμού, στολών προσωπικού, κλινοσκεπασμάτων, καθώς και για τη φύλαξη, επιδιόρθωση και διανομή τους.

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη όλων των ιατρικών και νοσηλευτικών τμημάτων και μονάδων του νοσοκομείου, ενώ έχει και την ευθύνη παροχής πληροφοριών γενικής φύσεως προς το κοινό και τους ασθενείς. Είναι επίσης υπεύθυνο για την διατήρηση αρχείου, την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και την διακίνηση της αλληλογραφίας (και της ηλεκτρονικής), βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα.

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία