Οικονομικά Στοιχεία

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Αυγούστου 2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Αυγούστου 2021 ΑΡΧΕΙΑ: 12972 - 2021.08 Εκτέλεση Προϋπολογισμού - αδα ...
Διαβάστε περισσότερα

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουλίου 2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουλίου 2021 ΑΡΧΕΙΑ: 9564 - 2021.07 Εκτέλεση Προϋπολογισμού - αδα ...
Διαβάστε περισσότερα

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουνίου 2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουνίου 2021 ΑΡΧΕΙΑ: 9564 - 2021.06 Εκτέλεση Προϋπολογισμού - αδα ...
Διαβάστε περισσότερα

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαΐου 2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαΐου 2021 ΑΡΧΕΙΑ: 2021.05 Εκτέλεση Προϋπολογισμού - αδα ...
Διαβάστε περισσότερα

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Απριλίου 2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Απριλίου 2021 ΑΡΧΕΙΑ: 6460-24.05.2021 Εκτέλεση Προϋπολογισμού - ΑΔΑ ...
Διαβάστε περισσότερα

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαρτίου 2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαρτίου 2021 ΑΡΧΕΙΑ: 2021.03 Εκτέλεση Προϋπολογισμού (ΑΔΑ) ...
Διαβάστε περισσότερα

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2021 ΑΡΧΕΙΑ: 2021.02 Εκτέλεση Προϋπολογισμού (με αδα) ...
Διαβάστε περισσότερα

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2021 ΑΡΧΕΙΑ: 2021.01 Εκτέλεση Προϋπολογισμού με Πρωτόκολλο ΑΔΑ ...
Διαβάστε περισσότερα
Menu