Διαβουλεύσεις

Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών – Χημικά Αντιδραστήρια

Το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας –Νοσηλευτική Μονάδα Άργους ανακοινώνει ότι στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών 2020 και διενέργειας διαγωνισμού με ...
Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση – Προβολείς Χειρουργείου

Στοιχεία Επικοινωνίας Κουκουφιλίππου Ιωάννης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός MSc Υποδιευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας Γ.Ν. Αργολίδας 27513-60188 Ημερομηνία διαβούλευσης: 5-5-2020 έως 15-5-2020 ΑΡΧΕΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ...
Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση – Πλήρης Πύργος Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής

Στοιχεία Επικοινωνίας Κουκουφιλίππου Ιωάννης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός MSc Υποδιευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας Γ.Ν. Αργολίδας 27513-60188 Χρόνος διαβούλευσης: 15 ημέρες από την ημερομηνία ...
Διαβάστε περισσότερα

Τελικές Αναδιαμορφωμένες Τεχνικές Προδιαγραφές για Ισοτοπικά Αντιδραστήρια

Το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας - Νοσηλευτική Μονάδα Άργους προβαίνει στην ανάρτηση των τελικών αναδιαμορφωμένων τεχνικών προδιαγραφών για τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες ...
Διαβάστε περισσότερα

Τελικές Αναδιαμορφωμένες Τεχνικές Προδιαγραφές για Αντιδραστήρια Αιματολογικών Τεστ

Το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας - Νοσηλευτική Μονάδα Άργους προβαίνει στην ανάρτηση των τελικών αναδιαμορφωμένων τεχνικών προδιαγραφών για τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες ...
Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση – Αντιδραστήρια Αιματολογικού

Το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας - Νοσηλευτική Μονάδα Άργους ανακοινώνει ότι στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών και υπηρεσιών Υγείας ΠΠΥΦΥ ...
Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση – Αντιδραστήρια Βιοχημικού

Το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας - Νοσηλευτική Μονάδα Άργους ανακοινώνει ότι: στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών και υπηρεσιών Υγείας ΠΠΥΦΥ ...
Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία

Menu