Συνοπτικοί Διαγωνισμοί

Ανάδειξη Ανάδοχου Εταιρείας Μεταφορών (Courier) διακίνησης Αλληλογραφίας – Δεμάτων

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου Εταιρείας Μεταφορών (Courier) διακίνησης Αλληλογραφίας - Δεμάτων με CPV 64110000-0, προϋπολογισμού 1.400,00 € ...
Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξη Ανάδοχου για Υπηρεσίες Εσωτερικού Διαχειριστικού Ελέγχου (Εσωτερικοί Ελεγκτές)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου για Υπηρεσίες Εσωτερικού Διαχειριστικού Ελέγχου (Εσωτερικοί Ελεγκτές) με CPV 79212200-5, προϋπολογισμού 6.000,00 € ...
Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Ανάδοχου Υπηρεσιών από Ιατρό Εργασίας

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου για παροχή υπηρεσιών υγείας από Ιατρό Εργασίας  για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ...
Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξη Αναδόχου για την Συντήρηση Καυστήρων και Λεβήτων

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την ετήσια (άπαξ) Συντήρηση των Καυστήρων και των Λεβήτων (CPV 50531100-7) συνολικού ...
Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξη Αναδόχου Υπηρεσιών Παραλαβής, Καταστροφής και Ανακύκλωσης αρχειακού υλικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γ.Ν. Αργολίδας (Νοσηλευτική Μονάδα Άργους) για την Ανάδειξη Αναδόχου Υπηρεσιών Παραλαβής, Καταστροφής και Ανακύκλωσης του παλαιού ...
Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξη αναδόχου για Παροχή Υπηρεσιών Διακίνησης Δειγμάτων Αίματος για Μοριακό Έλεγχο

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη αναδόχου για Παροχή Υπηρεσιών Διακίνησης Δειγμάτων Αίματος για Μοριακό Έλεγχο για τη Νοσηλευτική Μονάδα ...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για Μέτρα Ατομικής Προστασίας του Γ.Ν.Α.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 12/2020 Για την κατεπείγουσα κάλυψη αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας για τις Ν.Μ. Άργους και Ν.Μ. Αναυπλίου ...
Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξη αναδόχου για την Μεταφορά Δειγμάτων (Βιολογικό Υλικό)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για Μεταφορά Δειγμάτων (Βιολογικό Υλικό) για τη Νοσηλευτική Μονάδα Άργους, με CPV 60161000-4, ...
Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία

Menu