Συνοπτικοί Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την υποστήριξη του Γ.Ν. Αργολίδας (Ν.Μ. Άργους - Ν.Μ ...
Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Φαρμακευτικών Ιατρικών Αερίων

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Φαρμακευτικών Ιατρικών Αερίων (CPV 24111000-5), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, προϋπολογισμού 41.587,00 € ...
Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (CPV 31681410-0), προϋπολογισμού 13.100,00 € με Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον ...
Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Υλικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων (CPV 44115210-4), προϋπολογισμού 10.000,00 € με Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την ...
Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους Σύνολα Ρουχισμού

Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους Σύνολα Ρουχισμού (CPV 182222200-3, Στολές Νοσηλευτικού Προσωπικού), προϋπολογισμού 9.000,00 € με Φ.Π.Α ...
Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Συνοπτικού Ομαδοποιημένου Διαγωνισμού – Προμήθεια Επιδέσμων

Διακήρυξη Συνοπτικού Ομαδοποιημένου Διαγωνισμού για την προμήθεια Επιδέσμων κ.α. 8 Είδη, προϋπολογισμού 21.350,84 € με Φ.Π.Α. για ένα έτος, με ...
Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Υλικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων (CPV 44115210-4), προϋπολογισμού 10.000,00 € με Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την ...
Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Συνοπτικού Ομαδοποιημένου Διαγωνισμού – Προϊόντα Καθαρισμού

Διακήρυξη Συνοπτικού Ομαδοποιημένου Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για Προϊόντα Καθαρισμού, Πλαστικοποιημένα Είδη (διάφορα είδη), Χαρτί Υγείας κ.α. & Σάκους ...
Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία

Menu