Συνοπτικοί Διαγωνισμοί

Πρόσκληση για Μέτρα Ατομικής Προστασίας του Γ.Ν.Α.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 12/2020 Για την κατεπείγουσα κάλυψη αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας για τις Ν.Μ. Άργους και Ν.Μ. Αναυπλίου ...
Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξη αναδόχου για την Μεταφορά Δειγμάτων (Βιολογικό Υλικό)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για Μεταφορά Δειγμάτων (Βιολογικό Υλικό) για τη Νοσηλευτική Μονάδα Άργους, με CPV 60161000-4, ...
Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την Ετήσια Συντήρηση Κλιματιστικών Μονάδων

Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ετήσια Συντήρηση Κλιματιστικών Μονάδων (υλικά CPV 34913000-0 προϋπολογισμού 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και εργασία ...
Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την αντικατάσταση Τηλεφωνικού Κέντρου

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την αντικατάσταση του τηλεφωνικού κέντρου με τα απαραίτητα είδη αντικατάστασης CPV 32546000-2 (εξοπλισμός ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων) ...
Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για τις Υπηρεσίες Συντήρησης Ανελκυστήρων

Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για τις Υπηρεσίες Συντήρησης Ανελκυστήρων της Νοσηλευτικής Μονάδας Άργους & ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ (CPV 50750000-7), ...
Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξη Αναδόχου Συντήρησης του δικτύου επεξεργασίας νερού της ΜΤΝ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου Συντήρησης του Δικτύου Επεξεργασίας Νερού της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού της Νοσηλευτικής Μονάδας Άργους ...
Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξη Αναδόχου για Παροχή Υπηρεσιών από Τεχνικό Ασφαλείας

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για Παροχή Υπηρεσιών από Τεχνικό Ασφαλείας, για την Νοσηλευτική Μονάδα Άργους & ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ ...
Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ετήσια Συντήρηση Κλιματιστικών Μονάδων

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ετήσια Συντήρηση Κλιματιστικών Μονάδων (υλικά CPV 34913000-0 προϋπολογισμού 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και εργασία CPV ...
Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία

Menu