Συνοπτικοί Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Συνοπτικού Ομαδοποιημένου Διαγωνισμού – Προμήθεια Επιδέσμων

Διακήρυξη Συνοπτικού Ομαδοποιημένου Διαγωνισμού για την προμήθεια Επιδέσμων κ.α. 8 Είδη, προϋπολογισμού 21.350,84 € με Φ.Π.Α. για ένα έτος, με ...
Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Υλικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων (CPV 44115210-4), προϋπολογισμού 10.000,00 € με Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την ...
Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Συνοπτικού Ομαδοποιημένου Διαγωνισμού – Προϊόντα Καθαρισμού

Διακήρυξη Συνοπτικού Ομαδοποιημένου Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για Προϊόντα Καθαρισμού, Πλαστικοποιημένα Είδη (διάφορα είδη), Χαρτί Υγείας κ.α. & Σάκους ...
Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Σεντονιών

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Σεντονιών (λευκά & πράσινα) (CPV 39512100-5), προϋπολογισμού 5.000,00 € με Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης ...
Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους Σύνολα Ρουχισμού

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους Σύνολα Ρουχισμού (CPV 182222200-3, Στολές Νοσηλευτικού Προσωπικού), προϋπολογισμού 9.000,00 € με Φ.Π.Α ...
Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου για την προμήθεια του είδους Μελάνια Εκτυπωτών

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου προμήθειας του είδους Μελάνια Εκτυπωτών (CPV 30192110-5), για ένα έτος,  προϋπολογισμού 1.663,00 € ...
Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου για την προμήθεια Γραφικής ύλης

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου για την προμήθεια Γραφικής ύλης (CPV 30192700-8, φωτοτυπικό χαρτί), για ένα έτος,  προϋπολογισμού ...
Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για Ιατρικές Προμήθειες

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για Ιατρικές Προμήθειες (CPV 33192000-2) για ένα έτος, συνολικού προϋπολογισμού 55.865,47 € με ...
Διαβάστε περισσότερα
Loading...

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία

Menu