Συνοπτικοί Διαγωνισμοί

Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ετήσια συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Γεννήτριες)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ετήσια συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Γεννήτριες) Υπηρεσίες συντήρησης & επισκευής προϋπολογισμού 6.100€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ CPV ...
Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τις υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων (Μοριακός έλεγχος αίματος)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aνάδειξη Αναδόχου για Υπηρεσίες Μεταφοράς Δεμάτων (Μοριακός Έλεγχος Αίματος) CPV 60161000-4 Συνολικής εκτιμώμενης αξίας: 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ...
Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ετήσια συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Γεννήτριες)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ετήσια συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Γεννήτριες) Υπηρεσίες συντήρησης & επισκευής προϋπολογισμού 6.100€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ CPV ...
Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη: Προμήθεια Υγρού Οξυγόνου & Αερίου Οξυγόνου για φιάλες

Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ (Υγρό Οξυγόνο) CPV 24111900-4 & ΑΕΡΙΟΥ (Αέριο Οξυγόνο) ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ CPV 24111000-5 Συνολικής ...
Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Διαγωνισμός: Υπηρεσίες Συντήρησης Ανελκυστήρων

Διακήρυξη  28/2021 Συνοπτικού Διαγωνισμού Ανάδειξη Αναδόχου για Υπηρεσίες Συντήρησης Ανελκυστήρων (ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ) CPV 50750000-7 της Νοσηλευτικής Μονάδας Άργους & ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Εκτιμώμενης ...
Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Ειδών Ρουχισμού – Ομαδοποιημένος Συνοπτικός Διαγωνισμός

Διακήρυξη Συνοπτικού Ομαδοποιημένου Διαγωνισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας - Νοσηλευτική Μονάδα Άργους, συνολικού προϋπολογισμού 21.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για ...
Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Διαγωνισμός: Μεταφορά Δεμάτων (Βιολογικό Υλικό)

Διακήρυξη  24/2021 Συνοπτικού Διαγωνισμού Ανάδειξη Αναδόχου για Υπηρεσίες: Μεταφοράς Δεμάτων CPV 60161000-4 (Βιολογικό Υλικό) Συνολικής εκτιμώμενης αξίας: 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ...
Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Διαγωνισμός: Αναγόμωση Πυροσβεστήρων

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού "Ήσσονος αξίας" εκτιμώμενης αξίας 2.350,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ 1 Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Εξοπλισμού Πυρόσβεσης - ...
Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία

Menu