Συνοπτικοί Διαγωνισμοί

Συνοπτικός Διαγωνισμός: Καλλιέργειες Μικροβιολογίας

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού "Καλλιέργειες Μικροβιολογίας" (CPV 33698100-0) ΚΑΕ 1359, Αρ. Διακήρυξης: 5/20251 του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας - Νοσηλευτική Μονάδα Άργους, ...
Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Ομαδοποιημένος Διαγωνισμός: Γάντια (CPV 33141420-0) & Σάκοι για ούρα (CPV 33141615-4)

Διακήρυξη Συνοπτικού Ομαδοποιημένου Διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους: 1) Γάντια (CPV 33141420-0), προϋπολογισμού με ΦΠΑ 40.097,00€, και 2) Σάκοι ...
Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη: Ταμειακή Διαχείριση διαθεσίμων του Γ.Ν. Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Με αντικείμενο την ταμειακή διαχείριση και την τοποθέτηση μηχανήματος αυτόματων τραπεζικών συναλλαγών (ΑΤΜ) στο Γενικό ...
Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη: Προμήθεια Στολών Νοσηλευτικού Προσωπικού

Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη Προμηθευτή, για την προμήθεια "Σύνολα Ρουχισμού" με CPV 18222200-3 (Στολές Νοσηλευικού Προσωπικού) του Γ.Ν ...
Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη: Προμήθεια υλικών για την Συντήρηση των Υδραυλικών Εγκαταστάσεων της Ν.Μ. Άργους

Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών για την συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων της Ν.Μ. Άργους (CPV 44115210-4), συνολικού προϋπολογισμού ...
Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Εντύπων

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη Προμηθευτή, για την προμήθεια "Έντυπα CPV 22820000-4" του Γ.Ν. Αργολίδας - Ν.Μ. Άργους, συνολικού ...
Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Γραφικής Ύλης

Διακήρυξη Συνοπτικού Ομαδοποιημένου Διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών: Γραφική Ύλη (CPV 30192700-8), προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Φωτοαντιγραφικό Χαρτί ...
Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Βελόνες Αιμοδιάλυσης & Βελόνες Ιατρικές

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια "Βελόνες Αιμοδιάλυσης (CPV 33141324-7)" & "Βελόνες Ιατρικές (CPV 33141320-9)" του ...
Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία

Menu