Ανακοινώσεις & Διαγωνισμοί

Πρόσκληση: Ιδιώτες Ιατροί ειδικοτήτων Παιδιατρικής ή Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συνεργασία του Γ.Ν. Αργολίδας - Ν.Μ. Άργους με Ιδιώτες Ιατρούς ειδικοτήτων Παιδιατρικής ή Παθολογίας ή ...
Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Ομαδοποιημένος Διαγωνισμός 21/2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Ομαδοποιημένου Διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών: 1. Επίδεσμοι CPV 33141110-4, προϋπολογισμού 3.265,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 2 ...
Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22/2021 Τακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 79.950 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ: 1. Πετρέλαιο Θέρμανσης ...
Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Διαγωνισμός: Ιατρικά Αναλώσιμα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια "Ιατρικά Αναλώσιμα" (Υγειονομικό Υλικό) CPV 33140000-3 KAE 1311, Αρ. Διακήρυξης 19/2021, συνολικού προϋπολογισμού 49.420,00€ ...
Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ "ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ" ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας  - Ν.Μ ...
Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ "ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ" ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΞΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας μέσω του ...
Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Διαγωνισμός: Μελάνια Εκτυπωτών

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Για την προμήθεια του είδους "Μελάνια Εκτυπωτών" CPV 30192110-5 KAE 1261, Αρ. Διακήρυξης 20/2021, συνολικού προϋπολογισμού 17.682,00€ ...
Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού: Έντυπα

Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη Προμηθευτή, για την προμήθεια "Έντυπα CPV 22820000-4" του Γ.Ν. Αργολίδας - Ν.Μ. Άργους Συνολικού ...
Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Διαγωνισμός: Ιατρικές Προμήθειες

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια "Ιατρικές Προμήθειες" (Αναλώσιμο Υλικό Χειρουργείου = Αναισθησιολογικό Υλικό - Υλικό Αποστείρωσης) CPV 33192000-2 KAE ...
Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Ομαδοποιημένος Διαγωνισμός: Προμήθεια ειδών καθαριότητας

Διακήρυξη Συνοπτικού Ομαδοποιημένου Διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών: ΟΜΑΔΑ 1. Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμάτων από πολυαιθυλένιο, προϋπολογισμού ...
Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία

Menu