Ανακοινώσεις & Διαγωνισμοί

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Αυγούστου 2020

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Αυγούστου 2020 ΑΡΧΕΙΑ: 2020.08 Εκτέλεση Προϋπολογισμού 2 ΜΕ ΑΔΑ ...
Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου Ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία

Προκήρυξη μίας θέσης Ειδικευμένου Ιατρού Ε.Σ.Υ. επί θητεία: Επιμελητής Β' Εσωτερικής Παθολογίας ΑΡΧΕΙΑ: Ν Μ ΑΡΓΟΥΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΕΠΙΜ Β ΕΣΩΤ ...
Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξη Ανάδοχου Εταιρείας Μεταφορών (Courier) διακίνησης Αλληλογραφίας – Δεμάτων

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου Εταιρείας Μεταφορών (Courier) διακίνησης Αλληλογραφίας - Δεμάτων με CPV 64110000-0, προϋπολογισμού 1.400,00 € ...
Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξη Ανάδοχου για Υπηρεσίες Εσωτερικού Διαχειριστικού Ελέγχου (Εσωτερικοί Ελεγκτές)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου για Υπηρεσίες Εσωτερικού Διαχειριστικού Ελέγχου (Εσωτερικοί Ελεγκτές) με CPV 79212200-5, προϋπολογισμού 6.000,00 € ...
Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Ανάδοχου Υπηρεσιών από Ιατρό Εργασίας

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου για παροχή υπηρεσιών υγείας από Ιατρό Εργασίας  για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ...
Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξη Αναδόχου για την Συντήρηση Καυστήρων και Λεβήτων

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την ετήσια (άπαξ) Συντήρηση των Καυστήρων και των Λεβήτων (CPV 50531100-7) συνολικού ...
Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών – Χημικά Αντιδραστήρια

Το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας –Νοσηλευτική Μονάδα Άργους ανακοινώνει ότι στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών 2020 και διενέργειας διαγωνισμού με ...
Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξη Αναδόχου Υπηρεσιών Παραλαβής, Καταστροφής και Ανακύκλωσης αρχειακού υλικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γ.Ν. Αργολίδας (Νοσηλευτική Μονάδα Άργους) για την Ανάδειξη Αναδόχου Υπηρεσιών Παραλαβής, Καταστροφής και Ανακύκλωσης του παλαιού ...
Διαβάστε περισσότερα

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουλίου 2020

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουλίου 2020 ΑΡΧΕΙΑ: 2020.07 Εκτέλεση Προϋπολογισμού με ΑΔΑ ...
Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξη αναδόχου για Παροχή Υπηρεσιών Διακίνησης Δειγμάτων Αίματος για Μοριακό Έλεγχο

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη αναδόχου για Παροχή Υπηρεσιών Διακίνησης Δειγμάτων Αίματος για Μοριακό Έλεγχο για τη Νοσηλευτική Μονάδα ...
Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία

Menu