Ραντεβού Χειρουργικού Τομέα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ & ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Γυναικολογικό (έγκυες)

Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη

Γυναικολογικό

Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη

Ορθοπεδικό

Τρίτη, Πέμπτη

Ουρολογικό

Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή

Οδοντιατρικό

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή

Χειρουργικό

Τρίτη, Παρασκευή

Menu