Ραντεβού Παθολογικού Τομέα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ & ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Καρδιολογικό

Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη

Διαβητολογικό

Πέμπτη

Υπερτασικό

Τρίτη

Παθολογικό

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή

Πνευμονολογικό

Δευτέρα, Τρίτη

Νεφρολογικό

Τρίτη, Πέμπτη

Λοιμώξεις

Τετάρτη

Παιδιατρικό

Πέμπτη

Παιδιατρικό (Εμβολιασμοί)

Τρίτη

Παιδιατρικό (Ελέγχου Παιδικού Βάρους)

Την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα

Menu