Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους Σύνολα Ρουχισμού

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους Σύνολα Ρουχισμού (CPV 182222200-3, Στολές Νοσηλευτικού Προσωπικού), προϋπολογισμού 9.000,00 € με Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση τιμής.

ΑΡΧΕΙΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑΜ ΑΔΑ

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία

Menu