Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Τροφίμων

Διακήρυξη Τακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Τροφίμων, προϋπολογισμού 74.220,75 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

ΑΡΧΕΙΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24η ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΔΑΜ ΑΔΑ

ΤΕΥΔ ΔΙΑΚ 24-2019 ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία

Menu