back to top

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Σ.Η.Δ.Ε., Ψηφιακών Υπογραφών και Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.), Ψηφιακών Υπογραφών και Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου για την Ν.Μ. Άργους, προϋπολογισμού 16.740,00 € με Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

ΑΡΧΕΙΑ:

Δ21 2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία