Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Τροφίμων, Ποτών Καπνού και Συναφών Προϊόντων

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων, ποτών, καπνού και συναφών προϊόντων, συνολικού προϋπολογισμού 17.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α..

ΑΡΧΕΙΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία

Menu