Ανακοινώσεις & Διαγωνισμοί

Διαβούλευση – Αντιδραστήρια Αιματολογικού

Το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας - Νοσηλευτική Μονάδα Άργους ανακοινώνει ότι στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών και υπηρεσιών Υγείας ΠΠΥΦΥ ...
Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση – Αντιδραστήρια Βιοχημικού

Το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας - Νοσηλευτική Μονάδα Άργους ανακοινώνει ότι: στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών και υπηρεσιών Υγείας ΠΠΥΦΥ ...
Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Προκήρυξη θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΑΡΧΕΙΟ: 67ΞΟ4690Β4-ΒΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ...
Διαβάστε περισσότερα

Δ33/2018 Διακήρυξη για την προμήθεια στολών (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους Σύνολα Ρουχισμού (CPV 182222200-3) (Στολές Νοσηλευτικού Προσωπικού) προϋπολογισμού: 4.989,62 € συμπεριλαμβανομένου ΚΑΕ ...
Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ

Προκύρηξη θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ ΑΡΧΕΙΟ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ - 73Ψ14690Β4-ΖΜ0 ...
Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ομαδοποιημένου Διαγωνισμού για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων

Διακήρυξη Συνοπτικού Ομαδοποιημένου Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή-ών για την προμήθεια Υδρογόνου, Αργόν, Ευγενών Αερίων, Αζώτου & Οξυγόνου, προϋπολογισμού 64.954,80€ ...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer-DPO) και Αναπληρωτή Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων στο ...
Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία

Menu