23/13-08-2018 ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ(ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ)

23/13-08-2018 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ(ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ- ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ)

22/10-08-2018 ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΣΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

22/10-08-2018 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΣΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

21/07-08-2018 ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

21/07-08-2018 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 20/26-07-2018  ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 39855 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΘΜΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ (Φίλτρα ΜΤΝ) ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ

20/26-07-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 39855 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΘΜΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ (Φίλτρα ΜΤΝ)

6112 ΤΕΥΔ 18/19-07-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Πετρέλαιο κίνησης-Πετρέλαιο Θέρμανσης-Βενζίνη Αμόλυβδη) ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 6112 ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ

18/19-07-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Πετρέλαιο Κίνησης-Πετρέλαιο Θέρμανσης-Βενζίνη Αμόλυβδη) ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 6112

62193 ΤΕΥΔ 17/19-07-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (Αναλώσιμο Υγειονομικό Υλικό) με συστημικό αριθμό 62193 ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ

17/19-07-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 62193 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (Αναλώσιμο Υγειονομικό Υλικό)

19 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ

16.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΤΕΥΔ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.13/2-07-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 61403 ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ

ΤΕΥΔ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.13/2-07-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 61214 ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ

13/2-07-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (Αντιδραστήρια αιμοδοσίας χωρίς συνοδό εξοπλισμό ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 61214 & αντιδραστήρια ανοσολογικού με συνοδό εξοπλισμό ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 61403)

14.ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ, ΑΡΓΟΝ, ΕΥΓΕΝΗ ΑΕΡΙΑ, ΑΖΩΤΟ & ΟΞΥΓΟΝΟ

14.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ, ΑΡΓΟΝ, ΕΥΓΕΝΗ ΑΕΡΙΑ, ΑΖΩΤΟ & ΟΞΥΓΟΝΟ

15.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7796/7-02-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Πετρέλαιο κίνησης-Πετρέλαιο Θέρμανσης- Βενζίνη Αμόλυβδη)

ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 11 ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

11.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (1) ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

10.ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (COURIER) ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΔΕΜΑΤΩΝ

9.ΔΙΑΚΗΡΗΞΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

8ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ (ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ)

8.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ (ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ)

7ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ( ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)

7.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)

6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

5.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

4 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ &ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΣ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΙΛΜ

ΤΕΥΔ 35/16-11-2017   ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ  ΕΣΗΔΗΣ 48734

35/16-11-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 35/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Αναρτήσεις

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ


Χάρτης