ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 11 ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

11.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (1) ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

10.ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (COURIER) ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΔΕΜΑΤΩΝ

9.ΔΙΑΚΗΡΗΞΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

8ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ (ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ)

8.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ (ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ)

7ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ( ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)

7.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)

6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

5.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

4 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ &ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΣ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΙΛΜ

ΤΕΥΔ 35/16-11-2017   ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ  ΕΣΗΔΗΣ 48734

35/16-11-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 35/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Αναρτήσεις

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ


Χάρτης