Το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας - Νοσηλευτική Μονάδα Άργους στοχεύοντας στην ενίσχυση της διαφάνειας αναρτά τις παρακάτω Λίστες χειρουργείων

Λίστα προγραμματισμένων χειρουργείων Απεκονίζεται η σειρά προτεραιότητας των προς εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων βάσει κλινικής εκτίμησης κατάστασης των ασθενών και αντίστοιχης κατηγοριοποίησης των περιστατικών ανα κλινική

Λίστα πραγματοποιηθέντων χειρουργείων Περιέχει πληροφορίες για τα χειρουργεία που διενεργήθηκαν σε καθημερινή βάση και ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.Ελέγχεται καθημερινά απο την Επιτροπή χειρουργείου και την Διοικήτρια του Νοσοκομείου

Λίστα επειγόντων χειρουργείων Τα επείγοντα χειρουργεία εντάσσονται σε ξεχωριστή λίστα η οποία  ελέγχεται καθημερινά απο την Επιτροπή χειρουργείου και την Διοικήτρια του Νοσοκομείου

 

Λίστα Μαιευτικής-Γυναικολογικής κλινικής

Λίστα Χειρουργικής κλινικής

Λίστα Ορθοπεδικής κλινικής

Λίστα Ουρολογικής κλινικής

Πραγματοποιηθέντα επείγοντα χειρουργεία Ιουλίου 2018

Πραγματοποιηθέντα προγραμματισμένα χειρουργεία

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Αναρτήσεις

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ


Χάρτης