Α΄  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ-ΔΩΡΗΤΕΣ

 

 

1. ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Το σημερινό Νοσοκομείο Άργους οφείλει την ύπαρξή του στη μεγάλη αγάπη κάποιων Αργείων για την πόλη τους και στις προσφορές τους για τις ανάγκες της υγειονομικής περίθαλψης των συμπολιτών τους. Με πρώτους τους Αικατερίνη Καλλιοντζή (διαθήκη 1924) και τον ανιψιό της Δημοσθένη Δεσμίνη (διαθήκη 1936) ξεκίνησε μια σειρά δωρεών και κληροδοτημάτων που έχτισαν και επέκτειναν το νοσηλευτικό ίδρυμα.

 

 

 

1.β.  Το κληροδότημα "Δεσμίνη - Καλλιοντζή".

Η δωρεά "Δεσμίνη - Καλλιοντζή" έγινε το 1936 με διαθήκη του Δημοσθένη Δεσμίνη που κληροδότησε την περιουσία του και την περιουσία της θείας του Αικατερίνης Καλλιοντζή, προς το Ίδρυμα "Δημοτικόν Νοσοκομείον Δεσμίνη - Καλλιοντζή".

Οι  διαθέτες είχαν ορίσει  επιτροπή διαχείρισης του κληροδοτήματος  με πρόεδρο τον εκάστοτε Μητροπολίτη και μέλη τον εκάστοτε Νομάρχη, τον εκάστοτε Εισαγγελέα και τον εκάστοτε Δήμαρχο και τον εκάστοτε έφορο Άργους.    Το 1936 έγινε η επιλογή του τόπου για την ανέγερση του νοσοκομείου. Επιλέχτηκε  έκταση 57 στρεμμάτων στους ανατολικούς πρόποδες του λόφου της "Ασπίδας". Ρευστοποιήθηκαν δύο ακίνητα του κληροδοτήματος (1937) και έγινε η πρώτη αρχιτεκτονική μελέτη (αρχιτέκτονας Ν. Παπαχρήστου1938  Ο πόλεμος όμως που ακολούθησε σταμάτησε κάθε πρόοδο.

 

2.β. Κληροδότημα Αναστάσιου Στεργίου

Το θέμα της ανέγερσης του νοσοκομείου έρχεται πάλι στο προσκήνιο μετά το τέλος του πολέμου. Στο υπάρχον κληροδότημα προστίθεται το κληροδότημα του Αναστάσιου Στεργίου που πέθανε τον Ιούνιο του 1941 και άφησε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του στο Ίδρυμα, χωρίς όμως δικαίωμα εκποίησης. Μέχρι το 1951 δεν γίνεται τίποτα..

Στις 15 Μαρτίου 1951 ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση 35 στρεμμάτων με την αποπληρωμή των αποζημιώσεων από την εκποίηση των ακινήτων του κληροδοτήματος που είχε γίνει πριν την έναρξη του πολέμου. Μέχρι το 1956 δεν γίνεται τίποτα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Μητροπολίτης Αργολίδος ασθενεί, ο Δήμος  Άργους αδιαφορεί και η κεντρική εξουσία ταλαιπωρείται από συνεχείς κυβερνητικές μεταβολές. Ακόμη και τα οικόπεδα που απαλλοτριώθηκαν χάθηκαν. Επιστράφηκαν στους πρώην ιδιοκτήτες τους, γιατί πέρασε μια πενταετία χωρίς να χρησιμοποιηθούν για την αιτία για την οποία απαλλοτριώθηκαν. 
Στις 31 Ιανουαρίου 1957 με νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή λύνεται το νομικό πρόβλημα της εκποίησης της περιουσίας Στεργίου.
Στις 2 Μαρτίου 1959 αποφασίζεται η εξαγορά 8.320 τμ και ανατίθεται (13 Μαρτίου 1960) η σύνταξη κτιριακής μελέτης στον αρχιτέκτονα Νίκο Πιτίδη.
Στις 14 Μαΐου 1961 ο Ν. Πιτίδης παρέδωσε την οριστική μελέτη στη Επιτροπή Διαχείρισης ομως  οικοδομική άδεια για την ανέγερση του κτιριακού συγκροτήματος δεν εκδόθηκε. Η οικοδομική άδεια εκδόθηκε το 1998, 35 ολόκληρα χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών.
Στις 27 Ιανουαρίου 1963, ο πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Μητροπολίτης  Χρυσόστομος, έθεσε τον θεμέλιο λίθο  και εγκατέστησε τους εργολάβους (Τεχνική Εταιρεία Παπαντωνίου και Χαροκόπος) που ξεκίνησαν την κατασκευή του τσιμεντένιου σκελετού του κτιρίου. 
Τον Αύγουστο του 1963, πριν ολοκληρωθεί η ανέγερση του σκελετού, οι εργασίες διακόπτονται από έλλειψη χρημάτων, αφού η Επιτροπή Διαχείρισης δεν προχώρησε σε εκποίηση των ακινήτων του κληροδοτήματος.


2. γ. Το Κληροδότημα Μπαμπαλιάρου και η Δωρεά Μπόνη

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1963 παρουσιάστηκε   το "Κληροδότημα Μπαμπαλιάρου". Ο Κωνσταντίνος Π. Μπαμπαλιάρος πέθανε στην Αμερική και με διαθήκη του κληροδότησε στον Δήμο Άργους μια ημιτριώροφη κατοικία στην πλατεία Δερβενακίων και 10 χιλιάδες δολάρια, "δια την εκπλήρωσιν κοινωφελούς σκοπού". 
Τον Μάρτιο του 1966, ο ηλεκτρολόγος - μηχανολόγος Ιωάννης Χιωτακάκος παρέδωσε  στην Επιτροπή τη μηχανολογική μελέτη, συμπληρώνοντας και προσαρμόζοντας την αρχική μελέτη. Ο Ι. Χιωτακάκος προσέφερε  τη μελέτη και την επίβλεψη της κατασκευής των μηχανολογικών εγκαταστάσεων χωρίς καμία αμοιβή. Όμοια ο μηχανικός Αρίσταρχος Τσακόπουλος επέβλεψε  δωρεάν τις εργασίες της αποπεράτωσης του κτιρίου.

Το 1970 η ανέγερση έχει σταματήσει από έλλειψη χρημάτων. Ο Δήμος Άργους αποφασίζει την εκποίηση του οικήματος της δωρεάς Μπαμπαλιάρου και την προσφορά του τιμήματος στο κληροδότημα, παρά τις έντονες αντιδράσεις  Μετά από πολλές άγονες δημοπρασίες, το κτίριο Μπαμπαλιάρου κατακυρώθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αργολίδος. Πέρασαν πολλοί μήνες μέχρι να εγκριθεί η δαπάνη του Επιμελητηρίου από τη Νομισματική Επιτροπή (Μάρτιος 1972) και τα συμβόλαια υπογράφτηκαν τον Ιούνιο του 1972.
Τα χρήματα από την εκποίηση του κληροδοτήματος Μπαμπαλιάρου δεν ήσαν αρκετά για να τελειώσει το οικοδόμημα. Έτσι στις 4 Αυγούστου 1972, ο βιομήχανος Δημήτριος Αθ. Μπόνης, πρόεδρος του ΔΣ του Νοσοκομείου, με επιστολή προς την Επιτροπή του Κληροδοτήματος Δεσμίνη - Καλλιοντζή, προσέφερε ποσό του ενός εκατομμυρίου, το οποίο η Επιτροπή έπρεπε να απορροφήσει  μέσα  σε  ένα  χρόνο. Η  Επιτροπή  αποδέχτηκε  τη  δωρεά  στις 11-8-72.Τελικά το κτίριο ολοκληρώθηκε σε οικόπεδο μόνο 7500 τμ. Περιλάμβανε υπόγειο 995,7 τμ, ισόγειο 1330, 6 τμ και όροφο 1390,4 τμ. Ανέπτυξε 60 κλίνες και ανάλογους χώρους υποστήριξης (χειρουργεία, εξωτερικά ιατρεία, εργαστήρια, γραφεία, βιβλιοθήκη κλπ).

Ανάμεσα στα χρόνια 1963 και 1973 το υπό ανέγερση κτίριο κινδύνεψε να αλλάξει προορισμό και να στεγάσει Ασυλο Ανιάτων.    Τον Απρίλιο του 1973 το κτίριο είναι έτοιμο, φωταγωγείται κάθε βράδυ, χωρίς να χρησιμοποιείται  και η κοινή γνώμη διερωτάται για την καθυστέρηση μεταστέγασης του Νοσοκομείου. Το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών όμως αρνείται  να δεχτεί τη δωρεά του κτιρίου, εκ μέρους του Κληροδοτήματος προς το κράτος και να στεγάσει το Νοσοκομείο Άργους. "Το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών δεν αποδέχεται την δωρεάν ίνα μη δεσμευθή και εξοπλίση το Νοσοκομείον τούτο. Ως δικαιολογία προβάλλει την ίδρυσιν εις την Αργολίδα ενιαίας Νοσοκομειακής μονάδος, δια να μη λειτουργούν δύο Νοσοκομεία, έν εις Άργος και έν εις Ναύπλιον".Το πρόβλημα είναι σοβαρό και απειλεί να εκμηδενίσει προσπάθειες τριών δεκαετιών και προσφορές ολόκληρων περιουσιών. Πολύ περισσότερο αφού το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών υποδεικνύει "όπως το ανεγερθέν κτίριον διατεθή δια παρεμφερή σκοπόν" και όλοι καταλαβαίνουν πως ο "παρεμφερής σκοπός" είναι το Άσυλο Ανιάτων.  Το πρόβλημα παρέκαμψε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου (πρόεδρος ο Δωρητής Δημήτριος Μπόνης), με την εξής κίνηση: Προκήρυξε στις 4 Ιουλίου 1973, μειοδοτικό διαγωνισμό μισθώσεως ακινήτου οικήματος, άνω των 1000 τ.μ., 30 δωματίων μετά των βοηθητικών αυτών χώρων, για τη στέγαση του Νοσοκομείου. Η Επιτροπή Κληροδοτήματος προσέφερε το νέο κτίριο έναντι συμβολικού τιμήματος και το Υπουργείο δεν μπορούσε ν' αρνηθεί την προσφορά.

Επιτέλους το Σάββατο 21η Ιουλίου 1973 και ώρα 7η μ.μ. έγιναν τα επίσημα εγκαίνια της λειτουργίας του Νοσοκομείου Άργους στο νέο κτίριο.

 

 

http://gna.gr/images/photos/exoteriko.jpg

 


2. ΕΥΕΓΕΡΤΕΣ - ΔΩΡΗΤΕΣ

Το Νοσοκομείο Άργους οφείλει την ύπαρξή του σε κάποιους υπέροχους ανθρώπους, που είχαν όνειρο και έκαναν στόχο της ζωής τους τη δημιουργία νοσηλευτικού ιδρύματος στη γενέτειρα πόλη τους, για τις ανάγκες της υγειονομικής περίθαλψης των συμπολιτών τους. Χάρισαν για το σκοπό αυτό το σύνολο των κόπων της ζωής τους και παρά τις απίστευτες περιπέτειες και τις τεράστιες δυσκολίες, το νοσοκομείο είναι σήμερα σε θέση να προσφέρει υψηλής ποιότητας νοσοκομειακή φροντίδα στους κατοίκους της ευρύτερης περιφέρειας του Άργους και όχι μόνο.
Παρατίθενται με χρονολογική σειρά μεγάλοι και μικροί δωρητές, χωρίς να είναι δυνατή η πλήρης καταγραφή τους, αφού από τη σύσταση του Κληροδοτήματος Δεσμίνη - Καλλιοντζή (1936) μέχρι σήμερα, η αγάπη κάποιων Αργείων για την πόλη και η ευαισθησία απέναντι στους ασθενείς συμπολίτες τους, δεν σταμάτησε να εκφράζεται με μεγάλες ή μικρότερες δωρεές που κρατούν την πρόοδο του νοσοκομείου σε συνεχή άνοδο.

 


Αικατερίνη Καλλιοντζή

Δημοσθένης Δεσμίνης

Αναστάσιος Στεργίου

Κωνσταντίνος Π. Μπαμπαλιάρος

Ιωάννης Δ. Χαχάγιας

Δημήτριος Αθ Μπόνης

Μαρία Πυρλή

Γρηγόριος Δήμας

Χαρισάμενη Μπόμπου

Ευάγγελος Ξυνός

Χρίστος Α. Φίλης

Αγνή Σιμιτσοπούλου

Μιλτιάδης Πρέσβελος

Βασίλειος και Βασιλική ΒούρδουλαΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Αναρτήσεις

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ


Χάρτης