Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελείται από τους εξείς τομείς:

1ος Νοσηλευτικός Τομέας

  • Παθολογικός & Εργαστηριακό Τομέας

2ος Νοσηλευτικός Τομέας

  • Χειρουργικός Τομέας και Χειρουργία

3ος Νοσηλευτικός Τομέας

  • Τομέας Ψυχικής Υγείας, Διατομεακά Τμήματα & ΤΕΠΣκοπός:

  • Η ολοκληρωμένη νοσηλευτική φροντίδα του ασθενούς
  • Η διατήρηση και προαγωγή της δημόσιας υγείας
  • Η πρόληψη των λοιμώξεων
  • Η προάσπιση των δικαιωμάων των επαγγελματιών της υγείας
  • Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση όλου του προσωπικού
  • Η κατάρτιση και υλοποίηση ενδονοσοκομειακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για νοσηλευτικό προσωπικό. Για εμφάνιση προγράμματος Νοσηλευτικής Υπηρεσίας πατήστε εδώ

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Αναρτήσεις

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ


Χάρτης