Ο Παθολογικός Τομέας αποτελείται από τις εξείς κλινικές:

  • Παθολογική Κλινική
  • Καρδιολογική Κλινική
  • Παιδιατρική Κλινική

Επίσης, ο Παθολογικός Τομέας περιλαμβάνει Μονάδα Τεχνητού Νεφρού


ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Βρίσκεται στο ισόγειο του νοσοκομείου. Οι δραστηριότητές της, περιλαμβάνουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μιας παθολογικής κλινικής, δηλαδή, νοσηλεία ασθενών, εκπαίδευση των ιατρών, χορήγηση πλήρους ειδικότητας στην Παθολογία διάρκειας πέντε ετών, συμμετοχή στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και το Εξωτερικό Παθολογικό Ιατρείο, έρευνα, συμμετοχή σε έκτακτες και ειδικές περιπτώσεις.

 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Βρίσκεται στο ισόγειο του νοσοκομείου. Οι δραστηριότητες της κλινικής περιλαμβάνουν την νοσηλεία ασθενών ,τα  Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, την διενέργεια δοκιμασίας κόπωσης σε εξωτερικούς ασθενείς, την διενέργεια υπερήχων σε εξωτερικούς ασθενείς, την  τοποθέτηση Holter ρυθμού και πίεσης σε νοσηλευόμενους και εξωτερικούς ασθενείς  καθώς και τον ελεγχο βημοτοδοτών. Επίσης διαθέτει Μονάδα Εμφραγμάτων.

 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Το Παιδιατρικό Τμήμα τη Ιατρικής Υπηρεσίας βρίσκεται στο ισόγειο της ανακαινισμένης πτέρυγας.


ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Στα πλαίσια του εργου της ΜΤΝ  αιμοκαθάρονται ασθενείς στο χρόνιο πρόγραμμα και αρκετά μεγάλος αριθμός εκτάκτων.Τέλος, παρακολουθούνται ασθενείς με καθαρά νεφρολογικά προβλήματα αλλά πραγματοποιούνται και μεγάλος αριθμός συμβουλευτικών εξετάσεων.


ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Αναρτήσεις

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ


Χάρτης