• ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΟ (λειτουργεί καθημερινά 09 .30- 13.00)
 • ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΟ (Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πεμπτη   από 09.30-13.00 )
 • ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΟ (λειτουργεί καθημερινά από 09.30-13.00)
 • ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΟ (Δεύτερα, Τετάρτη, Παρασκευή από 09.00-13.00)
 • ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΟ (Πέμπτη από 09.30-13.00)
 • ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΟ (Παρασκευή από 10.00-13.00)
 • ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ( Τρίτη, Παρασκευή από 09.00-13.00)
 • ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΟ (Τρίτη, Πέμπτη από 10.30-13.30)
 • ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞ ΙΑΤΡΕΙΟ (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή από 09.30-14.00)
 • ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΟ
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
 • ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ: (Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη από 10.00-13.00)
 • ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ (Δευτέρα ,Τετάρτη, Πέμπτη από 10.00-13.00)
 • ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞ ΙΑΤΡΕΙΟ (Δευτέρα - Τετάρτη από 09.00-12.00)
 • ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞ ΙΑΤΡΕΙΟ (Τρίτη-Πέμπτη από 09.30-13.00)
 • ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞ ΙΑΤΡΕΙΟ (λειτουργεί καθημερινά από 9.30-13.00)
 • ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ (λειτουργεί καθημερινά από 07.30-09.30)
 • ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ (λειτουργεί καθημερινά από 08.00-14.00)
 • ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ (λειτουργεί καθημερινά από 08.00-14.00)
 • ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ (λειτουργεί καθημερινά 09.00-13.00)
 • ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (λειτουργεί καθημερινά από 09.00-13.00)
 • ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ (λειτουργεί καθημερινά από 09.00-13.00)


ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Αναρτήσεις





ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ


Χάρτης