Το τμήμα ανήκει απευθείας στο Διοικητή και έχει διπλό χαρακτήρα, πληροφορικής και οργάνωσης. Ειδικότερα,  παρέχει τεχνικές υπηρεσίες για την υποστήριξη και συντήρηση της λειτουργίας των εγκαταστημένων πληροφοριακών συστημάτων (λογισμικού και υλικού), την εκπαίδευση και υποστήριξη των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων καθώς και τις επεκτάσεις ή αναβαθμίσεις αυτών. Εχει στην αρμοδιοτητά του την  λειτουργία του πληροφοριακού εξοπλισμού καθώς και την διαχείριση της επικοινωνίας του εσωτερικού και του εξωτερικού δικτύου και την ασφαλή πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι υπηρεσίες οργάνωσης περιορίζονται από την υφιστάμενη νομοθεσία και το δεδομένο πλαίσιο λειτουργίας του Νοσοκομείου και εχουν σκοπό την απλούστευση των γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών.Εχει την ευθύνη της απρόσκοπτης λειτουργίας των υποδομών και των εφαρμογών σε καθημερινή 24ωρη βάση αφού σήμερα σημαντικά μεγάλο κομμάτι των υπηρεσιών του Νοσοκομείου βασίζεται στην πληροφορική.

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Αναρτήσεις

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ


Χάρτης