Στα Λοιπά πριλαμβάνονται τα Τμήματα:

  • Κοινωνικής Εργασίας
  • Παραϊατρικού Προσωπικού
  • Διαιτολογίας - Διατροφής

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων και ποιοτικών υπηρεσιών μέσα σε ένα περιβάλλον σεβασμού και φροντίδας. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρουν υποστήριξη, ενδυνάμωση, συμβουλευτική και συνηγορία στους ασθενείς και τις οικογενειές τους.


ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Στο Τμήμα Παραϊατρικού Προσωπικού εντάσσονται οι δραστηριότητες των παρασκευαστών των ιατρικών εργαστηρίων, των ειριστών εμφανίσεων ακτινολογικού εργαστηρίου, των εργοθεραπευτών και φυσιοθεραπευτών.


ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Σκοπός του Τμήματος είναι η διαμόρφωση σχημάτων ελεύθερων διατροφικά ασθενών και προωπικού, η διαμόρφωση ειδικής διαιτητικής αγωγής ασθενών, η πληροφόρηση και εκπαίδευση κλινικών ασθενών και εξωτερικών ασθενών όταν το νόσημά τους απαιτεί ειδική διαιτητική αγωγή, οι επιστημονικές, οργανωτικές εκπαιδευτικές, δραστηριότητες όλων των απασχολούμενων με τα τρόφιμα και η εφαρμογή κανόνων υγιεινής που αφορούν στη σίτιση.

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Αναρτήσεις

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ


Χάρτης