Ο Εργαστηριακός Τομέας αποτελείται από τα εξής τμήματα:

  • Βιοχημικό
  • Αιματολογικό
  • Αιμοδοσίας
  • Βιοπαθολογικό
  • Ακτινοδιαγνωστικό
  • Φαρμακευτικό

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Αναρτήσεις

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ


Χάρτης