Η Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας διαρθρώνεται σε Τομείς στου οποίους λειτουργούν Τμήματα και Μονάδες κατά ειδικότητα και Διατομεακά Τμήματα ως εξής:

    α) Παθολογικός Τομέας

    β) Χειρουργικός Τομέας

    γ) Τομέας Ψυχικής Υγείας

    δ) Εργαστηριακός Τομέας

    ε) Διατομεακά τμήματα:

        1. Αυτοτελές Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)

        2. Τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας

        3. Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ)

    στ) Λοιπά Τμήματα:

        1. Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

        2. Τμήμα Παραϊατρικού Προσωπικού

        3. Διαιτολογίας - Ιατρικής

Αρμοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας είναι :

  • Η προώθηση και προαγωγή της υγείας, της έρευνας και της εκπαίδευσης
  • Η παροχή υπηρεσιών υγείας, και
  • Ο προγραμματισμός και έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών


ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Αναρτήσεις

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ


Χάρτης